Pacienti s COVID-19 majú byť počas domácej liečby v kontakte so všeobecným lekárom

COVID INFOSERVIS 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby upozorňuje na zhoršujúci sa zdravotný stav pacientov, ktorí sa liečia doma. Záchranári sa často stretajú s dehydrovanými pacientmi, ktorí neprijímajú potravu. Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje ľudí liečiacich sa z ochorenia COVID-19 v domácom prostredí, aby svoju liečbu a prípadné ľahšie komplikácie konzultovali so všeobecným lekárom.

Operátori na tiesňovej linke 155 a záchranári sa v poslednom období stretajú so zvýšeným počtom pacientov s ochorením COVID-19, ktorých zdravotný stav nie je dobrý. „Máme rastúci počet prípadov pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sa liečia doma a ich zdravotný stav sa rapídne zhorší. Dostávajú sa do štádia, kedy sú dehydrovaní, neprijímajú potravu, nevládzu chodiť. Dopracujú sa k pneumónii a v takomto zhoršenom stave volajú k nám,“ upozorňuje na zhoršenie situácie Michal Weinciller, riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. V tomto kontexte upozornil, že pacient sa už v začiatkoch ochorenia musí obrátiť na svojho obvodného lekára a akékoľvek zhoršenie stavu s ním riešiť priebežne.

Podľa ministerstva zdravotníctva by ľudia s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, rovnako tak aj ich príbuzní, aj v prípade, že majú bezpríznakový priebeh infekcie a nepotrebujú vystaviť PN, mali by o pozitívnom výsledku informovať aj svojho lekára. „Je to dôležité pre prípad možných zdravotných komplikácií súvisiacich s infekciou, ale aj pre praktické dôvody, a to potrebu vystavenia potvrdenia o prekonaní COVID-19,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Liečbu a svoj zdravotný stav by mal pacient v domácom liečení konzultovať s obvodným lekárom. Za dodržania protiepidemických opatrení by sa o neho mali postarať príbuzní a osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Nezabúdať na pitný režim a potrebné lieky

Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD. odporúča pacientom s ľahkým priebehom liečiť sa ako pri bežných respiračných ochoreniach. „Nezabúdať na dostatočný príjem tekutín, vitamínov, ľahšie sa stravovať a dodržiavať šetriaci režim. Podľa  potreby užiť voľno predajné lieky na teplotu, bolesť hrdla, zapchatý nos  a na kašeľ,“ radí Adriana Šimková. Príznaky by mali v priebehu pár dní ustúpiť.

mudr-simekova
MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Kedy kontaktovať lekára a v akých prípadoch tiesňovú linku? Radí Adriana Šimková.

Buďte v kontakte so svojím všeobecným lekárom. Zvlášť ho upozornite, ak:

 

 • teplota nad 38 stupňov trvá viac ako 72 hodín
 • máte neutíchajúci kašeľ
 • zhoršujúce sa dýchanie
 • začínajúce bolesti na hrudníku napr. pri dýchaní
 • prijímate menej tekutín a začínate menej močiť

Varovné príznaky alebo kedy v prípade ochorenia na COVID-19volať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby:

 

 • Máte pocit nedostatku vzduchu pri rozprávaní alebo minimálnej námahe (bežné aktivity sú pre vás problémom)
 • bolesť a tlak na hrudníku.
 • poruchu vedomia
 • vykašliavanie krvi
 • fialové pery, bledá tvár
Pri zhoršení stavu treba kontaktovať ošetrujúceho lekára

POZOR: Nezabudnite operátorovi na linke oznámiť, ak ste vy alebo niekto z vašej domácnosti mali pozitívny test na COVID-19!  

Ochorenie COVID-19 vážne ohrozuje pacientov po transplantácii 

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť tak majú aj pri ľahšom priebehu ochorenia. V prípade infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je nutné zvážiť úpravu imunosupresie. Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe kľúčový význam.

Pandémia postihuje aj pacientov po orgánových transplantáciách. S narastajúcou chorobnosťou sa v poslednom čase stáva, že infikovaní bezpríznakoví pacienti alebo pacienti s miernymi príznakmi v domácom ošetrení vyčkávajú s telefonickou konzultáciou s transplantačným špecialistom. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská vyzýva pacientov aj ošetrujúcich lekárov, aby s konzultáciou neváhali. „Cieľom výzvy je zlepšiť informovanosť pacientov aj lekárov o potrebe čo najskoršej konzultácie úpravy imunosupresívnych liečiv v prípade pacientov po orgánových transplantáciách SARS-Cov-2 pozitívnych, s ochorením COVID-19 aj bezpríznakových pacientov, s miernou formou ochorenia,“ upozorňuje Zuzana Žilinská. Ako doplnila, neodkladná úprava imunosupresívnej liečby môže mať pre pacienta kľúčový význam v rozvoji ochorenia COVID-19, ako aj v prognóze.

Transplantačný program v druhej vlne pandémie pokračuje za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Problematika darcovstva a transplantácií je po prvýkrát súčasťou programového vyhlásenia vlády. V roku 2019 bolo na Slovensku vykonaných 259 transplantácií orgánov. Z toho 197-krát sa transplantovala oblička, 41-krát pečeň a 21 pacientom transplantovali srdce. Transplantačný program sa realizuje v piatich špecializovaných pracoviskách. Jeden darca môže darovaním orgánov zachrániť až sedem životov.

Výzva pre lekárov a pacientov po transplantácii

Lekár

 • Neodkladne konzultovať zdravotný stav pacienta po orgánovej transplantácii, ktorý je pozitívne testovaný na SARS-Cov-2 alebo sa objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), keďže skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môžu zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a prognózu pacienta.
 • Neodkladná úprava imunosupresie konzultovaná s príslušným transplantačným špecialistom je potrebná v prípade pacientov v domácej liečbe, ako aj hospitalizovaných a má sa vykonať v rámci prvých intervenčných krokov. 

Pacienti

 • Pokiaľ ste pozitívne testovaní na SARS-Cov-2 alebo sa máte príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), ihneď svoj stav konzultujte s transplantačným centrom.
 • Informujte ošetrujúceho lekára o vašom stave, aby bolo možné neodkladne upraviť imunosupresiu a navrhnúť ďalší postup.
 • Skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a vašu prognózu. 

Kontaktné čísla na príslušné transplantačné pracoviská sú uvedené v lekárskych správach z transplantačných centier.

 

(red)

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články

martinka

Diabetes mellitus a COVID-19. Správna výživa a pohyb a ich význam pri redukcii rizika a dôsledkov ochorenia Pacienti s diabetom mellitus ma

liga proti rakovine

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA  Význam prevencie onkologických ochorení je nespochybniteľný. Len na Slovensku každoročne pribudne viac ako 30 000 ľu

koronavirus-zapal-pluc

RESPIRAČNÉ OCHORENIA Epidémia koronavírusu nezastaví iné vírusy alebo bakteriálne infekcie. V zimnom období sa pravdepodobnosť nakazenia r

srdce-titulka

DIABETES MELLITUS  Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením, navyše so stúpajúcim trendom. V roku 2018 sme mali na Sloven

vitamin C

PREVENCIA A LIEČBA VITAMÍNOM C Testy na koronavírus ukazujú, že sa z covidu vyliečili. Sú však aj pacienti, ktorí následky infekcie poci

ockovanie-covid19

Počas pandémie COVID-19 sa mnohí rodičia z obáv pred nákazou báli prísť do pediatrickej ambulancie, a tak očkovanie svojich detí odkladal