PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ   Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života opakovane stretne s infekciou HPV. Aj keď väčšinou samovoľne odznie, v prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho či do

PREVENCIA HPV Od 1. mája 2022 sa 12-ročné deti na Slovensku môžu bez doplatku očkovať deväťvalentnou vakcínou proti HPV infekcii. Samotná úhrada očkovania je však iba začiatok cesty k zlepšovaniu prevencie na Slovensku, kde je miera zaočkovanosti proti HPV vírusu na úrovni iba 1