Kliešte sú na vrchole svojej aktivity. Myslite na ochranu  

INFEKCIE PRENÁŠANÉ KLIEŠŤAMI

V posledných rokoch zaznamenávame výskyt kliešťov rekordne skoro – už vo februári. Zvyčajne začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od ôsmich do desiatich stupňov Celzia. Súčasne platí, že sa s nimi môžeme stretnúť aj vo vyšších nadmorských výškach a v rámci Slovenska aj v severnejších regiónoch, kde sa v minulosti nevyskytovali. Pri pobyte v prírode treba preto od skorej jari až do jesene myslieť na prevenciu a ochranu proti nim.

Malé parazity – nejde o hmyz, ale pavúkovce, sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, parkoch i v lesoch, ale v posledných rokoch v dôsledku klimatických zmien sa dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Kliešťom sa najviac darí počas vlhkých letných mesiacov, ale tiež vtedy, keď sú zimy len mierne. V strednej Európe máme najviac kliešťov v apríli a v máji, a potom ešte v septembri a v októbri.

Nie všetky kliešte sú nosičmi vírusu

K oblastiam s najväčším výskytom nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie je vysoký. Endemickými oblasťami sú aj juhozápadná časť Slovenska, napríklad pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť Malých Karpát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky, Štúrovo, Trenčín a okolie Košíc.

Lymská borelióza

Ide o multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie borélie. Borelióza sa prejavuje pestrým klinickým obrazom s postihnutím rôznych orgánov. Inkubačný čas je niekoľko dní až rokov, liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík. Očkovanie proti nej zatiaľ neexistuje, hoci v štádiu klinických skúšaní je viacero vakcín. Neliečená lymská borelióza môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým systémom.

Lymská borelióza má tri štádiá. Pre prvé sú typické kožné zmeny, tzv. erythema migrans. Koža okolo miesta vpichu sčervená, začervenanie sa šíri do okolia a súčasne centrum bledne. Pridruží sa i zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov. Druhé štádium, nastupujúce po týždňoch až mesiacoch, sa môže sa prejaviť postihnutím kože, kĺbov, nervového systému, srdca alebo svalového systému. Do klinického obrazu tretieho štádia (po niekoľkých mesiacoch až rokoch), patrí najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky.

Kliešťová encefalitída

Kliešťová encefalitída je vírusový zápal mozgu prenášaný kliešťami. Patrí medzi zoonózy – infekcie prirodzene prenosné medzi zvieratami a ľuďmi s prírodnou ohniskovosťou. Ide o sezónne ochorenie s výskytom v apríli až októbri. Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, ktorý sa do organizmu dostane pri prisatí infikovaného kliešťa alebo konzumáciou tepelne nespracovaného mlieka od infikovaných oviec, kráv a kôz. Inkubačný čas ochorenia je od sedem do 14 dní. Najčastejším prenášačom vírusu je v našich geografických podmienkach najmä kliešť druhu Ixodes ricinus. Hostiteľmi pre tento vírus sú rôzne hlodavce i väčšie zvieratá (myši, ježe, veveričky, zajace, jazvece, vtáky, líšky, srnce, ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone, psy, mačky). Prenos nákazy z človeka na človeka neexistuje. Typický klinický priebeh ochorenia je dvojfázový. Prvá fáza sa prejaví chrípkovými príznakmi – horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá jeden až 20 dní. Pre druhú fázu ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti, až dezorientácia, závraty, nervové obrny. Okrem špecifických neurologických príznakov, ktoré by mal každý praktický lekár považovať za možné varovné signály encefalitídy, existujú presné diagnostické testy z krvi, alebo z mozgomiechového moku, ktoré prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy potvrdia alebo vyvrátia. Aj keď neexistuje konkrétna terapia kliešťovej encefalitídy, podporná liečba často znamená záchranu života. Meningitída, encefalitída alebo meningomyelitída (zápal miechy a jej obalov), vyžadujú hospitalizáciu a odbornú starostlivosť.

Proti kliešťovej encefalitíde existuje očkovanie, zaočkovať sa môžu deti od jedného roku veku. Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma, kedy sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prípadných kontraindikáciách treba konzultovať s pediatrom alebo praktickým lekárom pre dospelých.

Infikovaný kliešť dokáže spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy

Zatiaľ čo si borelióza vyžaduje dlhodobú antibiotickú liečbu a v niektorých prípadoch aj hospitalizáciu, kliešťová encefalitída má rýchlejší priebeh a môže mať devastujúci vplyv na mozog. Na Slovensku boli už zaznamenané aj prípady, keď sa pacient súčasne infikoval boréliami od jedného kliešťa a vírusom kliešťovej encefalitídy od druhého kliešťa. Dôležité je preto dodržiavať základné zásady ochrany, dôkladnú kontrolu tela a správne odstránenie kliešťa. Ak sa často pohybujete v rizikových oblastiach, zvážte očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.

Základné zásady ochrany pred kliešťom:

– vyhýbajte sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ako sú  okraje lesov, vysoké porasty tráv, krovie,

– v prírode noste vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, hlavne dlhé nohavice, ponožky, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom parazita skôr zbadáte,

– používajte repelenty,

– po návrate domov si dôkladne prekontrolujte celé telo.-

Kliešťa vyberte správne

Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky, na intímne miesta. Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť ho. Treba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak nie je poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová tinktúra) použite prípravok s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí odstrániť celého kliešťa, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc.

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, www.uvzsr.sk

 

 

Súvisiace články

klieste

INFEKČNÉ OCHORENIA   Chránite sa pri pobyte v prírode pred uhryznutím kliešťom vhodným oblečením a repelentmi? Dobre robíte, no