HARTMANN spúšťa Misiu: Prevencia infekcií

V rámci Svetového dňa bezpečnosti pacientov vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) spustila skupina HARTMANN iniciatívu s cieľom znižovať riziko infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou pod názvom Misia: Prevencia infekcií (M: IP). Spoločne s profesionálnymi zdravotníkmi a svojimi klientmi sa skupina HARTMANN práve vydáva na misiu namierenú na podporu zdravotníckych zariadení a zvyšovanie všeobecného povedomia o problematike infekcií.

Nemocničné nákazy predstavujú jednu z najväčších globálnych zdravotných hrozieb. Len v Európe zaznamenajú v zdravotníckych zariadeniach ročne milióny prípadov nemocničných infekcií. Aký dopad môže mať infekcia na našu spoločnosť, ukazuje aj súčasná pandémia Covid-19.

HARTMANN ponúka komplexný  program na prevenciu infekcií. Cieľom našej misie M: IP je vzdelávať profesionálnych zdravotníkov a zaistiť väčšie bezpečie pacientov, a to formou individuálnych konzultácií na klinikách a v opatrovateľských domovoch zameraných na optimalizáciu procesov a prerušenie reťazca rizík, ale aj vzdelávaním verejnosti s cieľom priblížiť jej prevenciu infekcií,“ vysvetľuje Thomas Haeni, viceprezident programu pre prevenciu nemocničných infekcií spoločnosti HARTMANN.

Program proti nemocničným nákazám

Nielen v zdravotníctve, ale aj v spoločnosti vôbec, v súčasnosti dominuje téma  koronavírusu a druhej vlny pandémie COVID-19. Dlho pred pandémiou však museli zdravotnícke zariadenia zápasiť s takzvanými nozokomiálnymi nákazami, spôsobenými napríklad na antibiotiká rezistentným zlatým stafylokokom (MRSA). Nejde však o jedinú hrozbu. V slovenských nemocniciach, rovnako ako aj inde v Európe, pribúdajú patogény, ktoré sú rezistentné na väčšinu alebo dokonca všetky testované antibiotiká. Medzi najčastejšie patria E.coli, Klebsiella či Enterokoky. Za rozvojom mikrobiálnej rezistencie je práve neodôvodnené nadužívanie antibiotík. Ako z toho von? Skúsenosti ukázali, že čím racionálnejšie sa antibiotiká podávajú, tým menší je aj výskyt nozokomiálnych nákaz, čo okrem zdravia šetrí aj finančné prosstriedky. Náklady na liečbu zdravotných problémov spôsobených takýmito nákazami dosahujú v Európe každý rok až sedem miliárd eur, nehovoriac o utrpení pacientov, ku ktorému nemuselo dôjsť, a strate ich dôvery v systém zdravotníctva. „Poznám kliniku, ktorá s problémami hľadala nový personál, pretože v nej predtým vypukla infekcia, ktorá vážne poškodila jej povesť, aj keď v iných ohľadoch išlo o zdravotnícke zariadenie na vynikajúcej úrovni. Holistická prevencia môže zachrániť životy a zabrániť následnému vzniku finančných nákladov,“ pokračuje Thomas Haeni. Misia: Prevencia infekcií sa v súčasnosť zameriava na štyri najbežnejšie typy infekcie: ventilátorovú pneumóniu (VAP), infekciu močových ciest v dôsledku katetrizácie (CAUTI), infekciu súvisiacu s chirurgickým zákrokom (SSI) a infekciu krvného obehu súvisiacu s centrálnym katétrom (CLABSI). Samozrejme, nemožno prehliadať ani infekčné ochorenia s nákazou mimo nemocníc. „Klasická chrípka a COVID-19 sú nebezpečné, ale často sa im dá predísť. Aj tomu sa naša misia venuje,“ povedal Thomas Haeni.

Boj s nemocničnými nákazami

Hoci možno antibiotiká považovať za jeden z najväčších výdobytkov medicíny, pravda je taká, že ich používanie v mnohých prípadoch viedlo k podceňovaniu takých jednoduchých opatrení, ako sú napríklad hygiena rúk či dezinfekcia povrchov. Práve na takéto opatrenia sa zameriava aj misia M: IP. Vďaka základnej hygiene a racionálnejšiemu používaniu antibiotík možno znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz.

 

Päť najčastejších patogénov spojených so zdravotnou starostlivosťou. Zdroj: HARTMANN

 

M: IP  – komplexný a individuálny prístup

Kľúčovým prvkom misie je zriadenie obsahového centra na www.missioninfectionprevention.info. Digitálna platforma ponúka informácie, novinky a tipy na prevenciu infekcií vo forme balíkov. Dôraz sa kladie na prístup zameraný na výsledky. V tejto súvislosti sa HARTMANN môže spoľahnúť na know-how svojho výskumného ústavu Bode. „Ponúkame digitálne a polodigitálne riešenia pre monitorovanie hygieny a optimalizáciu procesov a plánovanie dezinfekcie, ako aj ďalšie nástroje na zníženie rizika infekcie v nemocniciach, v zariadeniach opatrovateľských služieb a ambulantnej starostlivosti. Našich partnerov podporujeme aj prostredníctvom praktických a vzdelávacích seminárov, napr. Webinárov,“ uzatvára Thomas Haeni.

Šesť najčastejších typov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou.  Zdroj: HARTMANN

 

Súvisiace články

chripka

SEZÓNNE OCHORENIA   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že chrípkové vírusy každý rok zapríčiňujú tri až päť m

chripka-prehladnutie

Onedlho sa opäť začne sezóna chrípok a prechladnutí. Hoci je najlepšou prevenciou proti chrípke očkovanie, významnú úlohu zohráva aj pos