Už o mesiac vzdajú pacienti hold výnimočným lekárom a sestrám

Práca zdravotníkov dostáva v týchto náročných časoch nový rozmer. Viac ako inokedy si práve v čase druhej vlny koronavírusu uvedomujeme ich dôležitosť a prínos pre nás všetkých. Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) odovzdá aj tento rok, v rámci Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencie, výnimočné ocenenie desiatim lekárom a desiatim sestrám za ich obetavú prácu a vôbec po prvýkrát udelí ocenenie in memoriam. O svojom lekárovi a sestre bude môcť tento rok opäť rozhodnúť aj verejnosť hlasovaním v ankete na stránke asociácie.

Ochota lekárov a sestier zostať v týchto dňoch pri svojich pacientoch je hodná toho najvýznamnejšieho ocenenia. Aj napriek tomu, že niektorí máme negatívne skúsenosti a neraz aj ťažké srdce na zdravotníkov, neuvedomujeme si, akú obetu v skutočnosti prinášajú. „Lekári a sestry sú ľudia ako my. S príchodom koronavírusu podstupujú každodenné riziko možnej nákazy, ktorú môžu preniesť aj na svojich blízkych. Mnohí z nich pritom sami patria do rizikovej skupiny, či už pre vyšší vek alebo iné chronické ochorenia,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP, ktorá sama dlhé roky pracovala ako sestra a z vlastnej skúsenosti vie, čo všetko práca zdravotníkov so sebou prináša, a to nielen v čase pandémie.

Ako dodáva, toto obdobie považuje za mimoriadne náročné nielen pre pacientov, ale aj pre samotných zdravotníkov, ktorých nám v dôsledku šírenia nákazy z nemocníc a ambulancií ubúda. „Ideme do náročných dní. O to viac si vážim obetu, ktorú pre nás zdravotníci prinášajú a som nesmierne rada, že budem môcť osobne v mene všetkých pacientov odovzdať ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ týmto výnimočným ľuďom a vysloviť im úprimné poďakovanie,“ hovorí Mária Lévyová. Práca zdravotníka podľa nej nie je len o odbornosti, ale predovšetkým o ľudskosti a empatii. Postaviť potreby svojich pacientov pred svoje vlastné je znakom toho, že práca lekára či sestry nie je obyčajným zamestnaním, ale celoživotným poslaním.


Hlasovať možno aj kliknutím na obrázok

Ocenení v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“ vzišli z nominácií samotných pacientov – členských pacientskych organizácií AOPP. V septembri zasadla päťčlenná porota, menovaná predsedníctvom AOPP, aby rozhodla v súlade so smernicou, ktorí z nominovaných lekárov a nominovaných sestier ocenenie získajú. Predsedom poroty je prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie lekárskej fakulty SZU. Členmi sú Ľubica Pilková, predsedníčka OZ Diabetikinfo.sk, Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a Mgr. Katarína Lovasová, šéfredaktorka odborného časopisu Zdravotnícke noviny.

„Vzhľadom na veľký záujem verejnosti hlasovať za vybraných lekárov a sestry v minulom ročníku sme sa pre anketu rozhodli aj tento rok. Pacienti a široká verejnosť tak môžu rozhodnúť, ktorému lekárovi a sestre, oceneným odbornou porotou AOPP, udelíme špeciálne ocenenie verejnosti,“ informuje Mária Lévyová. Ako dodáva, hlasovať je možné na stránke www.aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra do 15. novembra 2020. Hlasujúci si môžu spomedzi desiatich lekárov a desiatich sestier vybrať jedného z každej kategórie, ktorému odovzdajú svoj hlas. Mimoriadne ocenenie verejnosti bude udelené tomu lekárovi a sestre, ktorí získajú najviac hlasov. Slávnostné odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ako aj špeciálnej ceny verejnosti, sa bude konať 20. novembra 2020 v Bratislave, v rámci dvojdňovej Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP. „Uvidíme, či nám epidemiologická situácia umožní zrealizovať konferenciu v podobe, na akú sme zvyknutí z minulých rokov. Pokiaľ situácia nebude v tomto smere priaznivá, sme pripravení presunúť ju do online prostredia a zorganizovať prednášky, diskusie aj odovzdávanie ocenení v rozsahu, aký nám usmernenia dovolia,“ uzatvára Mária Lévyová. Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Mareka Krajčího a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 

 

Súvisiace články