Máte astmu? Zacvičte si a udržiavajte sa v kondícii

RESPIRAČNÉ OCHORENIA

 

Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe, už dnes nimi trpí asi 150 miliónov Európanov. Podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie, počet alergikov stúpne na 400 miliónov. Alergickou nádchou trpia približne traja z desiatich Slovákov. Okrem toho, že je dôležité mať astmu pod kontrolou, dobré je udržiavať sa v kondícii. Pravidelné cvičenie môže zlepšiť kvalitu života ľudí s alergiou a astmou.

V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda počet ľudí, ktorí trpia na rôzne druhy respiračných alergických ochorení. Problémy s nimi spojené sa neraz zľahčujú, hoci neliečená alergia často prechádza až do astmy. Pandémia covidu situáciu ešte viac skomplikovala. Tento stav môže byť „časovanou bombou“ pre astmu, s ktorou alergia úzko súvisí. „Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa vyvíja do ďalších alergických ochorení a tiež do astmy,“ vysvetľuje prepojenie medzi týmito dvomi ochoreniami prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI, z Univerzitnej nemocnice v Martine. Zároveň dodáva, že pre čoraz viac ľudí predstavujú alergické ochorenia významný dopad na kvalitu života. „Spôsobujú poruchy spánku, dýchavičnosť, pacientov obmedzujú v bežných denných aktivitách, významne im znižujú kvalitu života, dokonca vedú k miliónom vymeškaných dní v škole a v práci,“ dopĺňa.

Svetový deň astmy

Prvý májový utorok patril Svetovému dňu astmy. Organizuje ho Globálna iniciatíva pre astmu s podporou WHO. Cieľom je zlepšiť povedomie o astme a upozorňovať na dôležitosť mať astmu pod kontrolou a nepodceňovať ju. Kontrola tohto ochorenia je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú liečbu a vyžaduje si obojstrannú spoluprácu lekára aj pacienta.

WHO definuje astmu ako chronické ochorenie dýchacích ciest charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi dýchavičnosti a sipotu, ktoré sa líšia v závažnosti a frekvencii od pacienta k pacientovi. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. Astmatický záchvat vzniká pri zvýšenej aktivite dýchacích ciest na rôzne podnety (alergény, lieky, parfumy, chemikálie, tabakový dym, prach, chlad, vírusy, baktérie, atď.), pri ktorých sa priedušky prudko stiahnu a sťažujú prienik vzduchu do a z pľúc. K rizikovým faktorom, ktoré sa podieľajú na rozvoji astmy, patrí genetická predispozícia, znečistenie prostredia, alergény, časté užívanie antibiotík v detstve, časté infekcie dýchacích ciest. Taktiež by sme sa mali vyvarovať dlhodobému stresu, dlhodobej práci v znečistenom a prašnom prostredí a fajčeniu. Aj keď je astma nevyliečiteľné ochorenie, správna liečba umožňuje pacientom dobrú kvalitu života bez výrazných obmedzení. V súčasnosti existuje mnoho moderných kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia.

Liečba astmy je dnes už „šitá na mieru“. Jej cieľom je minimalizovať príznaky ochorenia, zamedziť zhoršeniu stavu v podobe astmatických záchvatov a zabezpečiť pacientovi rovnakú kvalitu života ako zdravému človeku. Základom úspešnej liečby je hlavne jej kontrola a prevencia, ktoré pomáhajú predchádzať zhoršeniu stavu. Medzi najdôležitejšie pravidlá patrí vyhýbanie sa cigaretovému dymu, znečistenému ovzdušiu, zamedzenie kontaktu so spúšťačmi astmatických záchvatov, nezanedbať úplné vyliečenie každej infekcie. K ďalším zásadám patrí aj primeraná fyzická aktivita, dychová gymnastika, pravidelné stravovanie, dostatočný spánok a udržiavanie primeranej hmotnosti. Samozrejmosťou pre pacienta by malo byť nefajčiť.

AKO SI PORADIŤ S ASTMOU

Okrem liečby a kontroly astmy je dôležité nielen vyhýbať sa alergénom – spúšťačom astmatických príznakov, ale aj predchádzať infekciám, pretože prechladnutie môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest. Čo ešte pomáha?

  • Šport a fyzická aktivita. Zašportujte a zacvičte si, pretože fyzická aktivita môže zlepšiť vytrvalosť a kapacitu pľúc a tým aj kvalitu života. Pre astmatikov sú vhodné najmä vytrvalostné športy, ako jogging, pešia turistika, cykloturistika a plávanie, ale aj joga či pilates.
  • Pite dostatok tekutín, pretože dostatočne množstvo, asi dva litre za deň, prispieva k zníženiu viskozity bronchiálnej sliznice, čo uľahčuje vykašliavanie hlienu.
  • Udržujte si zdravú hmotnosť, pretože nadváha môže viesť k dýchavičnosti a spôsobovať ďalšie zaťaženie pľúc. Zníženie nadváhy tak môže prispieť k zlepšeniu funkcie pľúc.
  • Vyhýbajte sa stresu, pretože môže vyvolať príznaky astmy. Relaxačné techniky, ako meditácia a joga, vám pomôžu znížiť stres a lepšie zvládať ochorenie.

 

Zdroj ÚVZ SR

Foto na titulke: Shutterstock

Súvisiace články

astma

RESPIRAČNÉ CHOROBY   Pacientov s chronickým zápalovým ochorením dýchacích ciest, akým je aj astma, celosvetovo aj u nás neustále pri

astma

RESPIRAČNÉ ALERGICKÉ OCHORENIA Respiračné alergické ochorenia, a medzi nimi aj alergická astma, patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce