Rehabilitácia ako obnova

ROZHOVOR

Rehabilitácia po úraze je súčasť liečby. V širšom ponímaní znamená znovuobnovenie  schopností klienta či pacienta na psychickej, sociálnej, fyzickej a pracovnej úrovni. Tieto  schopnosti sa mohli obmedziť alebo poškodiť z najrôznejších dôvodov. Napríklad pre úraz či chorobu. Na otázky Bedekra zdrvia odpovedá fyzioterapeutka Mgr. Eva Šmahelová. 

Čo môže pacient od rehabilitácie očakávať?

Predovšetkým zlepšenie svojho stavu vo všetkých týchto sférach. Rehabilitáciu môžeme v zásade deliť na liečebnú, sociálnu, pedagogickú, psychologickú a pracovnú. Zúčastňuje sa na nej multidisciplinárny tím odborníkov, ktorí by mali spolupracovať. Do liečebnej rehabilitácie zahŕňame dve hlavné odvetvia, a to fyzioterapiu a ergoterapiu. Fyzioterapia sa venuje diagnostike, prevencii a liečbe porúch funkcie pohybového aparátu. Avšak nezasahuje iba do pohybového aparátu, ale nepriamo ovplyvňuje aj ostatné telesné systémy. Fyzioterapia zahŕňa postupy myoskeletálnej medicíny, ktorá sa zaoberá diagnostikou a terapiou porúch funkcie chrbtice, svalov a kĺbov, ďalej liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a kúpeľnej liečby. Pod ergoterapiou rozumieme snahu o zlepšenie kvality života klienta pomocou najrôznejších zmysluplných činností. Ergotepapeutov nájdeme v nemocniciach, sociálnych zariadeniach a ďalších inštitúciách ako napríklad v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Rehabilitácia je významnou súčasťou liečby klienta, ale netreba zabúdať na to, že ak má byť úspešná, klient sa do nej musí s dôverou, ale aj s úsilím zapojiť. Sám je totiž jej dôležitým aktívnym článkom.

 

fyzioterapeutka Mgr. Eva Šmahelová. fyzioterapeutka Mgr. fyzioterapeutka Mgr. fyzioterapeutka Mgr. Eva Šmahelová. Eva Šmahelová. Eva Šmahelová.
Mgr. Eva Šmahelová, fyzioterapeutka

Kedy by mal pacient začať rehabilitovať po operácii bedrového kĺbu, kolena, platničiek? Isto sa to odvíja od typu úrazu a jeho zložitosti, druhu operácie.

Kľúčom k úspechu rehabilitácie je jej včasné zahájenie v závislosti od diagnózy, ale žiaľ i dostupnosti vlastnej rehabilitačnej starostlivosti. V ideálnom prípade by mala byť  rehabilitácia alebo v užšom zmysle fyzioterapia aj preventívna či predoperačná. Uveďme si príklad klienta, ktorý je čerstvo po úraze kolena, pri ktorom sa mu roztrhol predný skrížený väz. Úraz sa stal v januári, ale plastika väzu je naplánovaná po zhojení hematómu a vstrebaní opuchu napríklad až na september. V ideálnom prípade by taký klient mal začať rehabilitovať hneď. Fyzioterapia pomôže pri vstrebávaní opuchu a hematómu, zmiernení bolestí a najmä, pomôže udržať svalovú silu. V neposlednom rade pripraví celú dolnú končatinu na operáciu v septembri. Klient či pacient pôjde na operáciu s čo najstabilnejším kolenom, dobrou svalovou silou, rozsahom pohybu v kĺbe a tým pádom operácia prebehne jednoduchšie. Pooperačné hojenie bude rýchlejšie a klient sa skôr vráti k svojím obľúbeným činnostiam a práci. Krátko po operácii, pokojne aj ešte so stehmi, sa zahajuje šetrné ošetrenie okolitých tkanív, po vytiahnutí stehov sa už pracuje na jazve a postupne pridávame cvičenia na posilnenie stability a obnovu plnej mobility a sily.

Dokáže fyzioterapeutka pomôcť po operácii pacientovi aj s jazvami? Operačný výkon neporuší len kožu, ale aj sval. Ako by sa mal pacient o jazvu starať?

Rehabilitáciu každého klienta treba posudzovať a plánovať individuálne. Avšak po každej  operácii, či už ide o pohybový aparát alebo akúkoľvek operáciu, po ktorej ostanú jazvy, ako je operácia žlčníka alebo čreva, by mala nasledovať aspoň minimálna starostlivosť o jazvu. Pri úrazoch by sme sa nemali spoliehať na to, že sa rozcvičíme sami. Cielenou rehabilitáciou sa dá predísť výskytu komplikácií, pomalšiemu hojeniu alebo nedostatočnej obnove funkcie. Rovnako aj po estetických operáciách, ako je augmentácia – zväčšenie prsníkov či plastika brušnej steny by sme aspoň minimálnu starostlivosť o jazvu tiež nemali zanedbať.

A čo pacienti po amputáciách, napríklad po úrazoch alebo aj kvôli diabetickej nohe?

Klienti po totálnych endoprotézach, amputáciách, chirurgickom odstránení prsníka a ďalších zákrokoch zanechávajúcich veľké jazvy by rozhodne nemali starostlivosť o ne zanedbať. Operatér a neskôr fyzioterapeut by mali klienta edukovať v tom, ako sa o jazvu starať. Fyzioterapeut by s klientom mal nacvičiť, ako sa o jazvu starať a v prípade, že ide o komplikovanejšiu jazvu, mal by urobiť aj odborné ošetrenie, ktoré vedie k obnove elasticity kože a podkožia. Neošetrovaná jazva môže neskôr výrazne obmedziť rozsah pohybu daného segmentu, ale môže sa stať aj tzv. aktívnou jazvou, kedy je sama zdrojom bolestivých podnetov. Jazvy v bruchu majú tendenciu tvoriť zrasty a tým negatívne ovplyvniť funkciu vnútorných orgánov. Preto by sa im mala venovať dostatočná pozornosť a odborné ošetrenie. V súčasnej dobe sa veľmi rozvíja výskum v oblasti terapie jaziev a verím, že bude čoskoro štandardom pooperačnej starostlivosti.

Môže nastať nejaká porucha pohybového aparátu aj priamo pri operácii?

Po operáciách sa tiež môže vyskytnúť istá nepohoda pohybového aparátu alebo funkčná blokáda. Napríklad podstúpite operáciu krčných mandlí v celkovej anestézii, kedy je hlava počas zákroku v miernom záklone. Následne vás preložia na izbu ešte pod vplyvom anestézie, to znamená bez vôľovej kontroly svalového napätia a polohy hlavy. Napriek tomu, že operácia prebehla úspešne, pár dní po zákroku, počas ktorých ste v nemocnici, máte bolesti. Po prepustení do domácej starostlivosti si uvedomíte, že vás bolí hlava. Nepríjemná bolesť akoby za okom vám bráni sústrediť sa. Siahnete po analgetikách, ale úľava sa nedostaví. V horšom prípade si zvýšite dávku analgetík, v lepšom navštívite odborníka, pravdepodobne praktického lekára. Pošle vás na vyšetrenie, či nemáte v ústnej dutine skrytý zápal. Možno bude potrebné aj CT hlavy. Zatiaľ ste si z internetu od doktora Googla stihli naštudovať najrôznejšie diagnózy. Vyšetrenie nič neodhalí, bolesti napriek tomu neustupujú. Ešte máte v zálohe psychiatriu – možno si to len nahovárate. Ale môžete využiť aj služby fyzioterapie. Kvalitná anamnéza a odborné vyšetrenie krčnej chrbtice prinesie výsledok – pooperačná blokáda hlavových kĺbov. Nasleduje šetrná mobilizácia, edukácia vhodného cvičenia krčnej chrbtice na doma a bolesť za okom je preč. Aj takto môže správne cielená fyzioterapia pomôcť. Preto vždy odporúčame radšej sa poradiť s odborníkom, ako niečo zanedbať.

rehabilitacia-pohyb
Ilustračná fotka

Ak lekár rehabilitáciu nepredpíše, neznamená to, že pacient ju nepotrebuje. Čo v takom prípade treba urobiť?

Rehabilitáciu predpisuje najmä váš ošetrujúci lekár na príslušný poukaz alebo ambulantný  špecialista, ak žiadate o preplatenie rehabilitácie z verejného zdravotného postenia. Ak sa stane, že lekár z nejakého dôvodu rehabilitáciu nepredpíše a vy máte pochybnosti o funkčnosti svojho pohybového aparátu alebo sa chcete poradiť o cvičení, tréningu či športe vhodnom pre váš pohybový systém, nezúfajte. Existujú aj súkromné ambulantné  fyzioterapeutické ordinácie, kde sa objednáte i bez odporučenia lekára. Zvyčajne ponúkajú fyzioterapiu za priamu úhradu. Avšak čakacie doby bývajú kratšie a kvalita poskytovanej starostlivosti vysoká. Práve rýchla dostupnosť môže byť výhodou pre niektorých klientov, zatiaľ čo čakajú na hradenú starostlivosť. Môžu tak preklenúť obdobie, kedy by sa po operácii nehýbali iba preto, že mali nedostatok informácií. Neskôr môžu eventuálne pokračovať hradenou rehabilitáciou. Súkromná i poisťovňami hradená rehabilitácia sa týmto spôsobom dajú kombinovať tak, aby klient nezostal bez pohybu a bez informácií.

Mnohí ľudia si ešte aj dnes myslia, že keď utrpeli úraz, nemajú sa priveľmi hýbať. To je však chyba. Najmä seniori rýchlo strácajú silu a po dvoch dňoch nečinnosti začnú ochabovať svaly. Čo by ste odporučili?

Možno ešte v spoločnosti panuje mylný názor, že pri poruche pohybového aparátu je najlepšie sa nehýbať vôbec. Napríklad deti so skoliózou bývajú často oslobodené od telocviku, namiesto toho, aby mali telocviku ešte viac, avšak odborne vedeného. Poruchy pohybového aparátu sa liečia práve správnym pohybom. Veľmi často poruchy funkcie pohybového systému vznikajú nesprávnym, neekonomickým pohybom, preto je úplne logická liečba opravou týchto pohybových návykov. Pohyb je život a pre starších ľudí to platí zvlášť. Naše telo bez pohybu nemôže existovať. Preto by sa aj seniori mali pod dohľadom odborníka hýbať. Existuje celý rad štúdií, ktoré dávajú do súvislosti vyšší vek dožitia, kvalitu života a pohyb.

(iba)

Toto titulka: Shutterstock

 

 

Súvisiace články

OSOBNOSŤ Farmaceutka PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. sa na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave už viac ako desať rokov venuje zriedkavým

Sobonova-ilustrak

OSOBNOSŤ Primárka Oddelenia klinickej farmakológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Klára Soboňová, PhD. sa rozumie lie

MUDr.Durny

OSOBNOSŤ Primár Neurochirurgickej kliniky v Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku MUDr. Peter Durný, PhD. je špecialistom na menej

cievy

OSOBNOSŤ Uznávaná odborníčka v angiológii prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. pôsobí ako prorektorka pre kvalitu na Univerzite Komenského.

diabetes

„Ľudské telo je komponované na pohyb, ale my si ho odopierame,“ hovorí v súvislosti so zdravým životným štýlom o dôležitom faktore pre

snop-ortopedia

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Námestník Odboru liečebno-preventívnej starostlivosti Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku ortopéd MUDr.