RUBRIKA OSOBNOSŤ   Ročne sa na HEGITO – Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení II. internej kliniky odtransplantuje 40 pacientov. „Vo viacerých parametroch súvisiacich s cirhózou je Slovensko na prvom mieste na svete a v úmrtnosti štvrté v Európe,“ hov

Opäť máme za sebou náročný rok. Nemohlo to neovplyvniť výber tém aktuálneho čísla Vášho obľúbeného dvojmesačníka. Okrem odborných, medicínskych tém, týkajúcich sa, žiaľ, už „tradične“ covidu, sme dali priestor aj životnému štýlu a ochoreniam, ktoré s nezdravým