Vyšlo nové číslo Bedekra zdravia č.6

Opäť máme za sebou náročný rok. Nemohlo to neovplyvniť výber tém aktuálneho čísla Vášho obľúbeného dvojmesačníka. Okrem odborných, medicínskych tém, týkajúcich sa, žiaľ, už „tradične“ covidu, sme dali priestor aj životnému štýlu a ochoreniam, ktoré s nezdravým spôsobom života súvisia. Jedným z nich je cukrovka 2. typu. Venovali sme jej celý blok, v snahe zachytiť toto ochorenie z niekoľkých uhlov pohľadu. Pozreli sme sa na súvislosť s covidom, zamerali sme sa na nohy diabetika. Pre toto typické civilizačné ochorenie platí, že nejde iba o „genetiku“, na ktorú sa mnohí vyhovárajú, ale aj o spôsob ako sa v rodinách varí a čo konzumujeme. „A to nie je ľahké zmeniť. Niektorí moji v najlepšom úmysle preferujú mäso, údeniny a kalorické mliečne výrobky, pretože sú presvedčení, že to je cesta k stabilným glykémiám,“ hovorí diabetologička MUDr. Janka Lejavová, s ktorou prinášame „veľký“ rozhovor. Prezradila nám, ako svojich pacientov s cukrovkou úspešne lieči tzv. NFI protokolom, ktorý potvrdzuje, že cukrovku možno pod dohľadom lekára kompenzovať prevažne rastlinnou stravou.

Keďže Bedeker zdravia vychádza na prelome rokov, veríme, že práve čítanie o tom, čo urobiť pre svoje zdravie, bude pre mnohých nielen zaujímavé, ale aj inšpiratívne. „V NFI vidím úžasný nástroj na zlepšenie zdravotného stavu a prognózy samotného diabetu. Z môjho pohľadu ide o veľkú investíciu do budúcna,“ zhodnotila doktorka Janka Lejavová.

 

Pokojné a pohodové sviatka a všetko dobré v „zdravšom“ novom roku 2022 Vám želá redakcia.

Bedeker zdravia 6/21