Život bez dymu

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Cigaretový dym je jednoznačne nepriateľom zdravia. Podľa vedeckých poznatkov, príčinou ochorení súvisiacich s fajčením sú splodiny cigaretového dymu vznikajúce pri procese horenia a ich následné vdychovanie. Žiť bez dymu pomáhajú bezdymové alternatívy založené na filozofii znižovania rizika súvisiaceho s fajčením.

 

Skoncovať s cigaretami nie je vždy jednoduché. Závislosť od tabaku je dominantne psychická, aj keď silný fajčiar po desiatich rokoch fajčenia má aj veľmi silné fyzické prejavy pri abstinencii. Navyše, cigarety sú veľmi ľahko dostupné a fajčiar ich má stále na očiach – fajčiacich ľudí vidí na ulici, na terasách kaviarní. Skoncovať s cigaretami naozaj nie je jednoduché. Potvrdzujú to čísla.

Len štyri percentá fajčiarov dokážu svoju závislosť z vlastnej vôle opustiť aspoň na jeden rok. S odbornou pomocou sa 35 percentám fajčiarom darí prestať s ich neduhom. To si vyžaduje náročnú a v mnohých prípadoch aj opakovanú liečbu. Štúdie hovoria o tom, že motivácia a vôľa sú kľúčové, aby fajčiari prestali so svojím zlozvykom a ak už s ním nedokážu skoncovať úplne, aby aspoň fajčenie nejakým spôsobom obmedzili. Veď zbaviť sa cigariet a nikotínu natrvalo je to najlepšie, čo môže človek pre svoje zdravie urobiť.

Čo hovorí veda

Škodlivého cigaretového dymu sa dá zbaviť natrvalo a dymový opar môže zostať len nepríjemnou spomienkou. Dnes už aj niektoré tabakové spoločnosti vyzývajú ľudí, aby prestali fajčiť. Upozorňujú na riziká, ktoré im hrozia a pripomínajú, že väčšina škodlivých látok v cigaretovom dyme pochádza zo spaľovania, nie zo samotného tabaku. Dym z horenia akejkoľvek rastliny obsahuje desiatky škodlivých alebo potenciálne škodlivých chemických látok, okrem iného oxid uhoľnatý, arzén, benzén, ťažké kovy (olovo, kadmium), kyanovodík a ďalšie chemikálie, ktoré tvoria decht a usádzajú sa v tele fajčiara.

Aj keď najzdravšou voľbou naďalej zostáva abstinencia akéhokoľvek fajčenia, bezdymová alternatíva ponúka riešenie v boji proti klasickým cigaretám a zostáva tak lepšou voľbou ako fajčenie cigariet. Vďaka technológii bezdymového zariadenia sa v ňom tabak nespaľuje, ale iba nahrieva a namiesto dymu produkuje aerosól. A ten už obsahuje podstatne menej škodlivín ako cigaretový dym, čo znižuje zdravotné riziká súvisiace so spaľovaním tabaku.

„Fajčenie spôsobuje najmenej 20 rôznych typov a podtypov rakoviny a zodpovedá až za 90 percent úmrtí na rakovinu pľúc. v celosvetovom meradle sa cigarety ročne podpíšu pod približne šesť miliónov vyhasnutých životov.“

ZNIŽOVANIE RIZIKA

Znižovanie rizika pri používaní bezdymových alternatív cigariet je stratégia, ktorá sa zameriava na nahradenie fajčenia produktmi, ktoré obsahujú nikotín, ale nevytvárajú škodlivý dym. Takéto produkty sa považujú za oveľa menej škodlivé ako fajčenie, (hoci nie sú úplne bez rizika), pretože nevystavujú používateľov ani okolie toxickým chemikáliám a karcinogénom, prítomným v tabakovom dyme.

Podľa klinických skúšok a randomizovaných kontrolovaných štúdií majú používatelia bezdymových alternatív nižšie riziko vzniku rakoviny pľúc, srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny pankreasu alebo ústnej dutiny.1 Používanie bezdymových alternatív je tiež spojené s nižšou mierou závislosti a vyššou úspešnosťou pri odvykaní od fajčenia.2

Znižovanie rizika pri používaní bezdymových alternatív má potenciál znížiť zdravotné a sociálne následky fajčenia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) už v roku 2020 udelil systému na nahrievanie tabaku IQOS status „výrobku s modifikovaným rizikom so zníženou mierou vystavenia ľudského organizmu škodlivým látkam“. Zároveň vo svojej správe konštatoval, že produkt je vhodný na podporu verejného zdravia, a očakáva, že môže prospieť zdraviu populácie ako celku.

——————–

1https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0335-

2https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7517-10-19.

Čo funguje, ak chce fajčiar prestať fajčiť?

Odpovedá odborníčka na závislosti, klinická psychologička, PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA.

Je to individuálne. Určite funguje silný provitálny motív, ktorým môže byť narodenie dieťaťa, ale aj tzv. nadobudnutie dna. Človeku sa tak rozvinú smútok a depresia súvisiace so životným štýlom, že už nevládze takto ďalej žiť, alebo je takýmto štýlom znechutený. Aj fajčiar si môže povedať, že ho fajčenie obmedzuje natoľko, napríklad v sociálnej sfére, že chce s ním skoncovať. Veľa ľudí prestalo fajčiť po diagnóze nejakého závažného respiračného či žilového ochorenia. Toto všetko sú averzívne motívy. Pri provitálnej motivácii je cieľom lepší životný štýl. Na tomto je postavená aj filozofia tzv. harm reduction – znižovania rizika spojeného s užívaním nejakej látky spôsobujúcej závislosť, v tomto prípade tabaku. Pri znižovaní rizika majú dospelý ffajčiari k dispozícii bezdymové alternatívy. Filozofiou harm reduction je, že ak sa človek nevie vzdať tabaku, môže si vybrať alternatívu, ktorá mu umožní, aby sa menej poškodzoval – buď sociálne alebo zdravotne. Samozrejme, najlepšie je nefajčiť. Ale ak už človek fajčí, nech zníži riziko pre seba aj pre svoje okolie. Bezdymové produkty znižujú zdravotné riziká spojené s vdychovaním dymu a dechtu z horiacej cigarety a rovnako chránia aj okolie fajčiara.

(red)

Súvisiace články