Knihu 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPEDICKEJ KLINIKY

V BRATISLAVE sme uviedli do života na ortopedickom kongrese XLI. Červeňanského dni

V spolupráci so Slovenskou ortopedickou a traumatologickou spoločnosťou sme pri príležitosti významného jubilea ikony ortopédie na Slovensku vydali publikáciu s názvom 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPEDICKEJ KLINIKY V BRATISLAVE. Kolektív autorov pod vedením MUDr. Andreya Šveca, PhD., MPH – súčasného prednostu I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB predstavuje v publikácii históriu najstaršej ortopedickej kliniky v bývalom Československu, ktorá v plnej sile prežila až do dnešných čias. Okrem storočnej histórie sa autori snažia zachytiť aj s klinikou úzko spätý rozvoj modernej slovenskej ortopédie a, samozrejme, aj súčasné aktivity kliniky. Priestor si v publikácii našla tiež celá plejáda významných osobností, ktoré sa na vzniku a rozvoji kliniky za uplynulé storočie podieľali. Knihu, ktorá má ambíciu byť nielen zdrojom historických faktov, ale aj inšpirácie slávnostne uviedli do života na XLI. Červeňanského dňoch – kongrese Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorý sa v Bratislave konal v dňoch 26. –  27. 5. 2022. Krstným otcom sa stal profesor Rodolfo Capanna z Univerzity v talianskej Pise.

 

 

(red)

Súvisiace články