V BRATISLAVE sme uviedli do života na ortopedickom kongrese XLI. Červeňanského dni V spolupráci so Slovenskou ortopedickou a traumatologickou spoločnosťou sme pri príležitosti významného jubilea ikony ortopédie na Slovensku vydali publikáciu s názvom 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPE