RESPIRAČNÉ OCHORENIA Kašeľ, pískanie na hrudi, dýchavica. Ľudia s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc dôverne poznajú takéto stavy. Nejde o zriedkavú chorobu – smutnou skutočnosťou je, že CHOCHP je druhá najrozšírenejšia neinfekčná choroba obyvateľstva rozvinutého sve