Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému. Najčastejšie postihuje mladých ľudí, celosvetovo až 2, 3 milióna. Predpokladá sa, že spúšťačom, podobne ako pri iných autoimunitných ochoreniach, môžu byť mikrobi