Povedzme nie fajčeniu detí a mládeže

Na veku záleží

 

Napriek tomu, že fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy, patrí medzi spoločensky tolerované závislosti. Odborníci upozorňujú, že až 90 percent pravidelných dospelých fajčiarov začalo s cigaretami v tínedžerskom veku. Podľa nedávnej štatistiky takmer tretina detí na základnej škole má skúsenosť s prvou cigaretou a medzi pravidelných fajčiarov sa kvalifikovala štvrtina stredoškolákov.

Na mladý organizmus, ktorý sa ešte stále vyvíja, má fajčenie oveľa závažnejší vplyv ako na dospelého fajčiara. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov výrazne ovplyvniť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobiť náchylnosť na respiračné ochorenia, zvýšiť riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšeného krvného tlaku už v mladom veku. Fajčenie sa podpisuje aj pod častý pocit únavy, pokles výkonnosti, nesústredenosť a bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa rýchlejšie kazia zuby, páchne im z úst, koledujú si o predčasnú tvorbu vrások a problematickú pleť.

ZĽAHČOVAŤ PROBLÉM ŠKODÍ

Žiaľ, všetci máme svoj podiel viny na tom, že deti fajčia. Ľahostajnosť dospelých k fajčeniu maloletých a mladistvých a zľahčovanie tejto závislosti potvrdil aj experiment, ktorý pre iniciatívu Na veku záleží realizoval známy influencer a youtuber Matúš Okajček. Spoločne s neplnoletou Dobromilou a Eliášom oslovovali v Nitre a v Trnave náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. Aký bol výsledok? Takmer všetci im bez problémov, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, cigaretu neodmietli dať. Zarážajúce boli komentáre, ktoré pod videom pribúdali. Diskutujúci označili konanie fajčiarov za empatické a zľahčovali ich konanie tým, že sú aj horšie drogy…

ZÁKLADOM JE DÔVERA A ÚPRIMNOSŤ

Odborníci združení v iniciatíve Na veku záleží prinášajú rodičom, starým rodičom a širokej verejnosti viaceré odporúčania, ako sa správať k deťom a tínedžerom, aby s fajčením vôbec nezačali, a keď už začali, ako im pomôcť tohto zlozvyku sa zbaviť. Za veľmi dôležitú považujú úprimnú, otvorenú komunikáciu, ktorá pomôže vytvoriť si vzťah založený na dôvere a rešpekte. Ten sa dá sa vybudovať len tak, že s dieťaťom, mladým človekom budú dospelí tráviť viac času, budú sa zaujímať o všetko, čím žije, čo ho trápi, stresuje, o jeho problémy v škole, vo vzťahoch, s priateľmi aj s rodinnými príslušníkmi. Vďaka dobrému vzťahu a dôvere sa skôr podelí o svoje názory, pocity a bude sa s ním dať hovoriť aj o škodlivých účinkoch fajčenia. Pre rodičov je dôležité, aby poznali priateľov, partiu svojho tínedžera. Odborníci preto radia, aby nebránili stretávaniu sa s nimi v domácim prostredí. Šanca spoznať ľudí, s ktorými dieťa trávi voľný čas, je väčšia. Rodičia a starí rodičia sú pre deti vzorom. Mali by sme im byť dobrým príkladom aj čo sa týka fajčenia. Ak sme v minulosti fajčili a podelíme sa so svojimi skúsenosti pri odvykaní, zabodujeme. Ak to nedokážeme sami, pomoc nájdeme v programoch zameraných na odvykanie od fajčenia. Kvôli deťom stojí za to s fajčením prestať. Ak tínedžer fajčí, pomôžme mu zbaviť sa závislosti. Mnohí dospievajúci si myslia, že môžu kedykoľvek prestať. No nie je to tak. Výskumy ukazujú, že tínedžeri sa môžu stať závislými už po vyfajčení piatich balení cigariet.

REZERVY U PREDAJCOV

Hlavným cieľom iniciatívy Na veku záleží je informovať deti, mládež, ich rodičov, verejnosť o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nestali sa závislými, a tiež vzdelávať predajcov a robiť osvetu. Hoci zákon zakazuje predaj cigariet osobám mladším ako 18-ročným, prax ukazuje, že nariadenie sa nedodržiava. Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 15. augusta do 9. septembra 2022 po celom Slovensku 604 kontrolných nákupov. Výsledky kontroly ukázali, že každá piata neplnoletá osoba, teda mladšia ako 18 rokov, si sama kúpila tabakové výrobky. Alarmujúce je, že až v 11 percentách nemali predajcovia problém predať cigarety aj maloletým deťom vo veku od 11 do 14 rokov. Na základe negatívnych zistení v rámci celoslovenskej kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov sa bude Slovenská obchodná inšpekcia naďalej venovať problematike predaja týchto výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Od 1. januára 2023 nebude možné predať neplnoletým osobám ani nikotínové vrecúška. Dlhoročným partnerom iniciatívy Na veku záleží je aj Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku. Jej členovia podporujú všetky aktivity zamerané na prevenciu predaja cigariet deťom a mladistvým. Majú v tejto oblasti prísne interné pravidlá, ale výsledky kontroly SOI sú signálom, že majú v ich dodržiavaní značné medzery.

AKO MOTIVOVAŤ TÍNEDŽEROV, ABY NEFAJČILI?

H3KNITE ICH

Tínedžeri nevidia fajčenie ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a súčasť života v partii. Závislosť od fajčenia získava mladý organizmus omnoho rýchlejšie, a preto už aj pri občasnom fajčení prestať s cigaretami je problém. Najmä stres v škole či doma alebo z celkovej situácie v spoločnosti je jedným z dôvodov, prečo sa im nedarí prestať fajčiť. Preto vznikol projekt H3KNISA, ktorým sa iniciatíva Na veku záleží zameriava práve na rizikovú vekovú skupinu stredoškolákov a motivuje ich heknúť si svoj život k lepšiemu a bez fajčenia. „Vieme, že na mladých nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, a to ani ohľadne fajčenia. Nefungujú povinné prednášky, ale vieme, čo funguje. Sú to motivujúce témy, inšpiratívne príbehy a výzvy od zaujímavých ľudí, ktorých akceptujú, sú pre nich prirodzenými autoritami, s ktorými môžu v malých komunitách diskutovať. Ideálne ak sú z ich generácie, generácie tretieho tisícročia (3K), ktorí už niečo dosiahli,“ ozrejmil jeden zo spolutvorcov projektu zameraného na prevenciu Peter Gulgan, stredoškolský profesor zo Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. Medzi študentmi má projekt veľký úspech. „Vďaka lektorom, ktorí študentov povzbudzujú a motivujú pri bezprostredných stretnutiach zamýšľať sa nad sebou, pracovať na sebe, realizovať sa, ale aj prekonávať svoje menšie či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. Vnímať aj nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si uvedomujú, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak – nezapáliť si,“ hodnotí prínos projektu pedagóg Peter Guldan.

DEŇ BEZ VYUČOVANIA

H3KNISA je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov s inšpiratívnymi spíkrami. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch a odporúčaniach prevencie závislosti detí a mladistvých.

Od januára si môžu stredné školy zrealizovať projekt H3KNISA vo vlastnej réžii. Stačí zaslať prihlášku na web projektu – www.h3knisa.sk.

Súvisiace články

mesto piestany

Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany, kultúrne, hospodárske a turistické centrum regiónu, sa rozhodlo nasledovať cestu niektorých svetových