Správna výživa každý deň ide ruka v ruke so zdravím

ZDRAVÝ TANIER

Zdravý tanier je jednoduchý nástroj, ktorý má pomôcť bežnému človeku správne sa rozhodnúť pri výbere jedál počas každého dňa, a tým si udržiavať dobré zdravie bez závažnejších ochorení. Projekt iniciovala Potravinárska komora Slovenska pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Slovenskej obezitologickej asociácie a projektu MZ SR Preventívne postupy.

Západný spôsob stravovania, ktorý dominuje aj na Slovensku, sa podpisuje na celkovom zdraví obyvateľstva. Svojím vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, nedostatkom vlákniny a dôležitých vitamínov aj minerálov zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, diabetu druhého typu, obezity, rakoviny a prispieva aj k celkovému diskomfortu spôsobenému tráviacimi ťažkosťami. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriela Matečná víta túto aktivitu, ktorá prispieva k lepšej informovanosti spotrebiteľa. „Kvalitné potraviny a správna skladba stravy sú základom zdravia. Sme tým čo jeme. Je preto dôležité, aby sa spotrebiteľ dokázal zorientovať v spleti často si protirečiacich odporúčaní o zdravom stravovaní, ktoré nám prináša dnešná digitálna doba. Zdravý tanier pomáha v lepšej orientácii a zároveň nabáda, aby sme si viac všímali etikety potravinárskych výrobkov.“

Zdravý tanier je vyvážený

Najnovšie zdravotné poznatky naznačujú, že ľudia sa nemusia vzdať všetkých obľúbených jedál ani potravín, aby dosiahli želanú postavu a zdravé telo. Pri výbere jedál treba myslieť na základné a jednoduché pravidlá, hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. odborník na výživu, ktorý spolupracoval na príprave Zdravého taniera. „Zdravý jedálniček musí byť vyvážený a najmä pestrý. Dominovať by v ňom mala rastlinná strava, ale pritom treba myslieť aj na prísun bielkovín, ktoré sa prirodzene nachádzajú v mäse či mliečnych produktoch. S použitím tohto nástroja si človek môže skontrolovať, aká zložka stravy mu ešte chýba v danom dni, a na základe toho si vždy správne vybrať,“ uvádza projekt docent Peter Minárik.

Odporúčania sú rozdelené na počet porcií, ktoré má zdravý človek prijať každý deň: päť až sedem porcií zeleniny a ovocia, v ideálnom pomere tri až päť v prospech zeleniny a dve v prospech ovocia; tri až štyri porcie pečiva, cestovín alebo obilnín, s dôrazom na celozrnné výrobky; dve až tri porcie najmä nízkotučných mliečnych výrobkov alebo rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom a dve až tri porcie bielkovín najmä z chudého mäsa alebo rybieho mäsa s obsahom esenciálnych tukov, prípadne strukovín. Rastlinné oleje a tuky, orechy a semienka treba tiež prijímať ako zdroj esenciálnych mastných kyselín, ale opatrne. Tuky sú totiž v akejkoľvek podobe stále veľkým zdrojom energie, ktorá sa môže uložiť vo forme podkožného tuku. Ešte v menšom množstve by sme mali prijímať lákavé maškrty s vysokým obsahom cukru, tuku či soli.

Zdravý tanier sa neusiluje ľudí obmedzovať. Práve naopak, chce im dať slobodu v rozhodovaní, keďže informácie, na základe ktorých by sa ľudia mohli racionálne a zdravo stravovať, sú často ťažšie dostupné, málo komunikované, či nedostatočne zrozumiteľné pre všetky skupiny obyvateľstva. Keď viete, čo vaše telo potrebuje, a čo mu ktorá potravina dodá, stratí sa neistota. Rozhodovanie pred každým jedlom je tak razom ľahšie,“ vysvetľuje Daniel Poturnay, prezident PKS a dodáva: „Potravinárska komora Slovenska si veľmi váži podporu všetkých partnerov, ktorí udelili Zdravému tanieru záštitu. Veríme, že takýto konsenzus odborníkov z oblasti potravinárstva, zdravotníctva aj akademickej obce bude motiváciou pre širokú verejnosť, aby sa radami zo Zdravého taniera inšpirovala.“

Vlastné zdravie aj zdravie planéty

Potravinárska komora vydáva zdravý tanier ako vhodnú príležitosť začať nový rok aj nové desaťročie so zodpovedným predsavzatím – stravovať sa s ohľadom na vlastné zdravie aj zdravie planéty. Odporúčania nezabúdajú ani na dostatočný príjem tekutín a zdravý pohyb, ktoré sú rovnako dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu ako strava.

JUDr. Jana Venhartová Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
JUDr. Jana Venhartová
Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska

„Potravinárska komora Slovenska (PKS) ako samosprávna organizácia zastupujúca potravinárske podniky v Slovenskej republike sa dlhodobo zasadzuje za rozvoj výroby potravín na Slovensku. Jedným z dôležitých cieľov našej komory je komunikácia voči spotrebiteľom ohľadom potreby pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Na naplnenie tohto poslania spustila PKS už v roku 2011 interaktívny internetový kurz pre žiakov piateho ročníka základných škôl, ktorý učí piatakov správne si zostavovať jedálniček, uvedomovať si dôležitosť medzi vyváženým príjmom a výdajom energie a zdravým životným štýlom. Sme veľmi radi, že v priebehu predchádzajúcich rokov sa do projektu zapojilo už vyše 38-tisíc piatakov. Projekt Zdravý tanier je zameraný na dospelého človeka a chceme ním jednoduchou formou ukázať, ako si bez obmedzovania v jedle môže vyskladať vyvážený jedálny lístok, vrátane pitného režimu. Zároveň ho nabádame, aby si všímal informácie na potravinách a nezabudol zapojiť do svojho každodenného života pravidelný pohyb.“

 Pohyb a zníženie zdravotných rizík

Skupina odborníkov, ktorí spolupracovali na projekte Zdravý tanier, sa zaviazala pokračovať v kampani šírenia zdravého životného štýlu a k aktívnemu riešeniu otázok týkajúcich sa stravovania a označovania potravín. Zároveň prispejú k tvorbe postupov MZ SR pre výkon prevencie a k medzirezortnej spolupráci pre oslovenie témy prevencie metabolických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. „Všetky aktuálne zdroje hovoria o tom, že pohyb je pre človeka prínosný bez ohľadu na to, či ide o kolektívny šport, silový tréning alebo individuálnu pohybovú aktivitu, napríklad rýchlejšiu chôdzu alebo beh. Jeho zaradenie do týždenného harmonogramu dokáže znížiť zdravotné riziká, pôsobí ako prevencia nadváhy, obezity a súvisiacich metabolických, srdcovo-cievnych, nádorových i neurodegeneratívnych ochorení,“ dopĺňa MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. odborníčka na metabolické ochorenia a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.