ORTOPÉDIA   Dopravné nehody, topenie, pády, úrazy hlavy, otras mozgu, otravy a popálenie. To sú najfrekventovanejšie úrazy, ktoré ohrozujú malé deti. Väčšine sa dá predchádzať. Ak nastane život ohrozujúca situácia, volajte 155 alebo 112. Rovnako, ako to platí pre dospel