OSOBNOSŤ   Systémové choroby spojiva – kam patria aj systémový lupus erythematosus a systémová skleróza – radíme medzi zriedkavé autoimunitné reumatické choroby. Ich diagnostike a liečbe sa venuje reumatologička MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA z Národného ústavu reu