Z redakcie Bedekra zdravia si Vám dovoľujeme touto cestou zaželať pokojné vianoce v kruhu blízkych a priateľov a do nového roku pevné zdravie a správne informácie.