NÁSILIE NA ŽENÁCH AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM    Odhalil to prieskum renomovaného výrobcu nábytku, ktorý poukazuje na stereotypné myslenie v našej spoločnosti v súvislosti s témou násilia páchaného na ženách. Spochybňovanie viny násilného partnera alebo ospravedlňovanie jeh