KULTÚRA PITIA KÁVY   Koľko ľudí pije kávu? Podľa nedávnych prieskumov sú to tri štvrtiny Slovákov a dve tretiny Čechov vo veku od 15 do 60 rokov – čo rozhodne nie je málo. Hoci sú na svete oveľa väčší kávičkári ako sme my, kávová kultúra má u nás svoje miesto.

Káva. Jej vôňa a chuť. Očarujúca zmysly, podnecujúca chuťové vnemy. Navodzujúca príjemnú atmosféru oddychu, posedenie s priateľmi, úžasnú chvíľočku pre seba, relax. To všetko sa nám vynorí pri tomto zázračnom slovíčku. Bez šálky rannej kávy si niektorí z nás nevedia