Inkontinencia nesúvisí len s vekom, bojujú s ňou aj ženy po pôrode alebo pacienti po porážke

INKONTINENCIA

 

K mnohým mýtom, ktoré sa s inkontinenciou spájajú, patrí aj názor, že súvisí najmä s vyšším vekom. Nie je to celkom tak. Týka sa aj žien v menopauze, mužov s problémami prostaty, ale aj diabetikov, pacientov so sklerózou multiplex, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a tiež mlaých žien po pôrode. Problém dokáže v mnohých prípadoch vyriešiť fyzioterapia, v ťažších prípadoch konzervatívna alebo chirurgická liečba. K dispozícii je v súčasnosti aj široká škála zdravotníckych pomôcok.  

Stresová inkontinencia nie je zo stresu

Inkontinencia sa v pravom slova zmysle nedá nazvať chorobou, pretože často ide o symptóm iného zdravotného problému. „Napriek tomu, nechcený únik moču významne vplýva na kvalitu života pacienta. Samovoľný únik moču je však vo väčšine prípadov riešiteľný problém. Základom je nehanbiť sa a včas navštíviť lekára,“ hovorí Ing. Adriana Pobehová z pacientskej organizácie Inkofórum. Napriek tomu, že inkontinencia je celosvetový problém, muži aj ženy návštevu lekára odkladajú. Všeobecná neochota mužov ísť k lekárovi je známa, ale prekvapivé tiež je, že asi 40 % žien ide k lekárovi, až keď majú problém s únikom moču viac ako rok.

Urológovia rozlišujú niekoľko typov inkontinencie. Dve základné sú urgentná a stresová. Urgentná inkontinencia sa prejavuje náhlym pocitom nutkania na močenie, ktoré nevieme ovládať vôľou, pričom spúšťačom môže byť aj zvuk tečúcej vody. Naopak, stresová inkontinencia je najčastejšou formou. Dochádza k nej pri fyzických aktivitách, ktoré zvyšujú tlak v spodnej časti brucha, a to napríklad pri športe, dvíhaní ťažkých predmetov, ale aj pri kašľaní či kýchaní. Existuje aj zmiešaná inkontinencia, ktorá je kombináciou rôznych typov, najčastejšie stresovej a urgentnej. Príčiny, kvôli ktorým vznikajú, sú rôzne a je ich veľa. 

Problém je potrebné včas zachytiť

Inkontinencia súvisí najmä s oslabením svalov panvového dna, k čomu dochádza vplyvom tehotenstva, ale aj po chirurgických zákrokoch a pri opakovaných zápaloch a infekciách močových ciest.

„Únik moču nie je choroba, je to dôsledok rôznych príčin alebo chorôb, od rôznych neurologických ako roztrúsená skleróza a ochorenia miechy, až po nádory močového mechúra či kamene v močových cestách a stavy po pôrode. Je tu tiež priamy súvis s obezitou – čím vyššia hmotnosť, tým vyšší stupeň úniku moču a horšia liečba. Svoje zohrávajú aj lieky a ich kombinácie a niekedy aj nevhodne nastavená liečba diuretikami. Ak ich ženy majú nastavené tak, že chodia častejšie močiť v noci ako cez deň, dá sa to vyriešiť zmenou liečby. Všeobecná norma je šesť močení cez deň a dvakrát v noci. Kapacita moču mechúra zdravej ženy je okolo pol litra, vekom môže o niečo klesnúť,“ hovorí urogynekológ MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH.

Lekára je nevyhnutné navštíviť, ak únik moču trvá dlhšiu dobu, je sprevádzaný bolesťou, krvácaním či opakovanými infekciami. „Únik moču zásadne ovplyvňuje kvalitu života, ale vnímanie je individuálne. Niekedy príde pacientka s malým problémom, ale chce ho riešiť. Ďalšia však chce len predpísať plienky a problém nechce riešiť. Prvotnú diagnostiku v prípade inkontinencie vykonáva zväčša praktický lekár, ktorý môže liečiť aj nekomplikované infekcie močových ciest, často s inkontinenciou súvisiace. Následné špecializované vyšetrenie patrí do rúk urológa alebo urogynekológa. Základom vyšetrenia je podrobná anamnéza, kde sa zisťujú všetky podrobnosti súvisiace s únikom moču, pacient vyplní dotazníky a v domácom prostredí mikčný denník. Pacient má laboratórne vyšetrenú krv aj moč, absolvuje vyšetrenie brucha a podbrušia, muži vyšetrenie prostaty a ženy gynekologické vyšetrenie. Zisťuje sa, či žena nemá defekt alebo pokles panvového dna, ďalej test kašľom, vyšetrenie ultrazvukom horných aj dolných močových ciest a uroflowmetriu – test, ktorý meria rýchlosť prúdu moču,“ konkretizuje MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH. Zaujímavé je, že ženy často nevedia pri vyšetrení odpovedať na otázku, koľkrát idú cez deň močiť. Dobré je, ak si to žena pred návštevou lekára spočíta.

Tomas Danys
MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

„Pokiaľ ide o ženy, rozoznávame dve druhy inkontinencie – pri stresovej inkontinencii dochádza k náhlemu úniku moču pri kašli, kýchaní, skákaní. Ide väčšinou o menšie množstvo moču a týka sa to predovšetkým mladých žien, po pôrode alebo pri športovaní. Druhú skupinu tvoria ženy s tzv. dráždivým močovým mechúrom, v staršej terminológii sa hovorilo o tzv. urgentnej inkontinencii, kedy k úniku dochádza po náhlom, nekontrolovateľnom nutkaní na močenie. Pacientka nevie moč zadržať, aby stihla dôjsť na toaletu. Týka sa to skôr starších žien. Poznáme ešte aj zmiešaný typ inkontinencie. Pokiaľ ide o mladé a zdravé ženy po pôrode, mali by sa s problémom obrátiť na gynekológa alebo urogynekológa. Inkontinenciu zhoršuje aj infekcia močových ciest, hoci ju nemusí nutne vyvolávať. Avšak ak žena má inkontinenciu, infekcia ju zhoršuje a následne vzniká bludný kruh, čo ženy riešia tým, že prestanú prijímať tekutiny, a problém sa ešte zhorší.“

Základom liečby je cvičenie

Ešte predtým ako sa pristúpi ku konzervatívnej alebo chirurgickej liečbe, cviky na posilnenie panvového dna sú prvým odporúčaním, ktoré neraz dokáže problém vyriešiť. Spevňujú panvové svaly v oblasti močovej rúry, konečníka, pošvy a hlboko uložených svalov panvového dna. Existuje niekoľko techník na posilnenie panvového dna. „Dôležitá je však ochota pacienta cvičiť a najmä cvičiť správne, čo sa bez fyzioterapeuta alebo iného odborného vedenia pacient naučí len ťažko. Cviky na posilnenie panvového dna umožňujú človeku lepšie ovládať svaly,“ hovorí fyzioterapeutka Mgr. Henrieta Jablonská. Ak cvičenie nepomôže, k dispozícii je aj konzervatívna liečba. V prípade žien v menopauze je to najmä vaginálna hormonálna liečba, pri urgentnej inkontinencii sa využívajú aj lieky na utlmenie sťahov precitliveného mechúra. „Ku konzeravtívnej liečbe patrí spomenuté cvičenie svalov panového dna, prípadne elektrostimulácia panvového dna. Dráždivý močový mechúr sa lieči medikamentózne, tabletkami, liečbe je dlhodobá, mesiace alebo roky. V prípade, že žena podstúpila vyšetrenie u špecialistu a má diagnostikovanú stresovú inkontinenciu moču, je možné vykonať niektorú z moderných operačných metód, napr. tzv. páskovú operáciu, kde sa pod močovú rúru zavedie páska zo špeciálneho materiálu, ktorá pre močovú rúru vytvorí podporu. Nie je to náročný výkon, dá sa urobiť v lokálnej anestézii. Defekty panvového dna, ako je pokles maternice, sa riešia operačne,“ vysvetľuje urogynekológ Tomáš Danys.

 

„Nedobrovoľný únik moču je subjektívne veľmi zaťažujúci syndróm – a trápi rovnako mužov, ako aj ženy. Platí však, že ženy postihuje až trikrát častejšie.“

 

 Hyperaktívny močový mechúr

Poznáte pocit, keď takmer nedobehnete na toaletu a na ceste do obchodu alebo na poštu poznáte všetky toalety, a v noci sa niekoľkokrát zobudíte na potrebu močiť? Je pravdepodobné, že ide o dráždivý močový mechúr. V samotnom názve dráždivý alebo hyperaktívny močový mechúr je skrytá aj jeho definícia. Typické je časté a frekventované nutkanie na močenie nezriedka sprevádzané aj únikom moču a nočným močením. Presná definícia podľa ICS (International continence society) znie: Dráždivý alebo hyperaktívny močový mechúr je chronické postihnutie dolných močových ciest, pre ktoré je charakteristické nutkavé a neodkladné močenie s alebo bez úniku moču, sprevádzané frekventovaným močením a noktúriou (nočným močením). Nemusia sa vyskytovať všetky príznaky, ale neodkladné nutkanie na močenie (urgencia) nesmie chýbať.

Pripravila Ivana Baranovičová

Foto titulka: Shutterstock

Súvisiace články