Nové trendy v oblasti hormonálnej antikoncepcie

 INFOSERVIS

 

Spomedzi všetkých antikoncepčných metód je hormonálna antikoncepcia najspoľahlivejšia – pri pravidelnom užívaní má 99,7-percentnú účinnosť. Aj preto jej odborníci od jej vzniku venujú veľkú pozornosť – už celých 60 rokov. V týchto dňoch však dochádza k podstatnému prelomu v oblasti hormonálnej antikoncepcie za posledných 30 rokov.

 

Hormonálnu antikoncepciu užíva 90-tisíc Sloveniek, čo predstavuje len 10,3 % žien v produktívnom veku. Toto číslo kleslo za posledných desať rokov o päť percentuálnych bodov. „Dôvody nízkej užívateľnosti sú rôzne. Domnievame sa, že hlavným dôvodom odmietania hormónov je nevedomosť a viera v nepravdivé mýty pochádzajúce z minulosti,“ povedal na margo nízkej užívateľnosti prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. „Naše snahy v našej odbornej spoločnosti smerujú najmä k vzdelávaniu a odovzdávaniu nových informácií z gynekológie. Tešíme sa, že aj vďaka tejto novinke v oblasti hormónov, budú mať ženy viac možností ako predchádzať neplánovaným tehotnostiam a chrániť si svoje zdravie,“ dodal docent Redecha.

 

KOMBINOVANÁ HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA

Najrozšírenejšou hormonálnou antikoncepciou (HAK) na svete aj na Slovensku je kombinovaná HAK, ktorá obsahuje obidva ženské hormóny – estrogén aj gestagén. Medzi jednotlivými typmi HAK je rozdiel najmä v gestagénovej zložke. Estrogénová zložka bola donedávna takmer vo všetkých preparátoch totožná a rozdiely boli len v množstve, ktoré preparát obsahoval. Poznáme štyri hlavné estrogény, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ženskom tele: estrón, estradiol, estriol a v poslednej dobe pribudlo poznanie estetrolu. K ich produkcii dochádza v rôznych častiach organizmu a v rôznych životných obdobiach ženy. Aj počas menštruačného cyklu sa mení ich hladina. Súčasťou každej existujúcej kombinovanej HAK doteraz bola estrogénová zložka vo forme samotného estradiolu alebo jeho derivátov.

 

ČO JE NEST?

Po viac ako 30. rokoch existencie HAK prichádza k prelomovej novinke vo forme inovácie v estrogénovej zložke hormonálnej antikoncepcie. Estetrol, ako najmenej známy ženský estrogén bol síce objavený už v roku 1965, ale až teraz vedci dokázali využiť jeho pozitívne vlastnosti v praxi. Jeho najväčšou výhodou je, že na tkanivá v organizme pôsobí selektívne. Označuje sa skratkou NEST= Natívny Estrogén so Selektívnym pôsobením v Tkanivách, čo znamená, že inak pôsobí na tkanivo v prsníku či v pečeni, inak na kostné tkanivo a inak aj na tkanivá v maternici či pošve. Rozdiel je v mechanizme účinku. Kým iné estrogény účinkujú na membránový a jadrový estrogénový receptor, estetrol účinkuje len na jadrový receptor, zatiaľ čo membránový blokuje. Preto pôsobí odlišne v rôznych tkanivách podľa toho, aké receptory sa v nich nachádzajú. Tým, že ide o takto selektívny estrogén, má požadovanú estrogénovú aktivitu, ktorá pôsobí antikoncepčne, ale má menšie riziko nežiaducich účinkov.

Ďalšie výhody estetrolu:

 

  • Má veľmi dlhý polčas rozpadu, takže účinok je dostatočne dlhý a preto je možné ho ľahko využiť v liekoch, ako napríklad v HAK.
  • Nekonvertuje na estriol alebo estradiol, teda nevznikajú metabolity, ktoré môžu mať potencionálne škodlivé účinky, takže jeho bezpečnostný profil je priaznivejší.
  • Vylučuje sa prevažne močom, čo je tiež výnimočná vlastnosť, lebo nepodlieha metabolizmu v pečeni, čiže ju nezaťažuje. V tomto je rozdielny oproti ostatným estrogénom.
  • Nedochádza k interakcii s inými liečivami.

 

Užívateľnosť HAK v Európskej únii a Veľkej Británii, porovnanie rokov 2012 a 2021.

 

„Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky HAK súvisia najmä s jej estrogénovou zložkou – nevoľnosť, bolesti brucha a hlavy, bolesť prsníkov a/alebo ich citlivosť, menštruačné nepravidelnosti. Preto je výber estrogénu v HAK kľúčový. Verím, že mnohé ženy aj gynekológovia privítajú možnosť vybrať si v HAK nielen gestagénovú, ale aj estrogénovú zložku. Aj naďalej však platí, že výber vhodnej hormonálnej antikoncepcie ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj zo zdravotnej stránky a vie posúdiť, ktorý preparát je pre ňu najvhodnejší,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.

(red)

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články