Pravidelne chodí na preventívne prehliadky menej ako 40 % pacientov

PREVENCIA

Napriek tomu, že preventívna prehliadka u všeobecného lekára trvá približne polhodinu, pravidelne ju absolvuje menej ako 39 % dospelej populácie. V roku 2020 klesol záujem o preventívne prehliadky ešte o ďalších približne 5 %. Súvisí to najmä s pandémiou koronavírusu. Muži najviac podceňujú urologickú prehliadku.

Štatisticky najmenej prevencií absolvujú ľudia v produktívnom veku a naopak najviac sa prevencii podrobujú deti – až 80 %. S narastajúcim vekom postupne narastá aj záujem o preventívne prehliadky. Zdravotnú poisťovňu stojí preventívna prehliadka 50-ročného pacienta maximálne 50 eur, pričom napríklad liečba onkologického pacienta s nádorom pľúc v počiatočnom štádiu približne 1 500 eur, v pokročilých štádiách aj viac ako 30-tisíc eur. Preventívnymi prehliadkami sa podarilo odhaliť približne 40 až 50 % všetkých ochorení vrátane kardiovaskulárnych, onkologických alebo iných odvrátiteľných ochorení. Prevencia je jednoznačne najefektívnejšou a najlacnejšou cestou za zdravím. Zhodli sa odborníci v diskusii Talkie o zdraví.

Vo vyspelých krajinách absolvuje preventívne prehliadky viac ako polovica dospelých

Slovensko je v rámci krajín V4 v absolvovaní preventívnych prehliadok na tom percentuálne lepšie ako Maďarsko, ale horšie ako Česko a Poľsko. Vo vyspelých krajinách západnej Európy je bežné, že preventívne prehliadky absolvuje viac ako 50 % dospelej populácie. Zatiaľ čo u detí sa návštevnosť preventívnych prehliadok pohybuje v rozmedzí 70 až 80 %, v adolescentnom veku toto percento začne klesať, a to až do 40. roku života. Približne po štyridsiatke záujem o pravidelné lekárske vyšetrenia opäť narastá, napriek tomu preventívne prehliadky pravidelne absolvuje len približne 32 až 39 % poistencov. „Dôvodom zníženého záujmu je nedostatočná osveta, celkový prístup spoločnosti, ale v uplynulom roku aj pandémia COVID-19, pre ktorú preventívne prehliadky medziročne klesli o 5 %. V posledných mesiacoch sa prehliadky opäť rozbehli, pretože všeobecní lekári sa naučili ako manažovať svoje ambulancie a pacientov aj v čase pandémie,“ hovorí MUDr. Darina Haščíková, MPH, hlavná odborníčka pre revízne lekárstvo.

Ženy sú zodpovednejšie

V otázke absolvovania preventívnej prehliadky sú štatisticky ženy zodpovednejšie aj v prípade gynekologickej prehliadky či mamografie. „Najmenej navštevovanou je urologická prehliadka, i keď z roka na rok rastie aj počet mužov, ktorí ju absolvujú,“ približuje MUDr. Beáta Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Preventívna prehliadka neinformuje len o aktuálnom zdravotnom stave, ale je tiež ukazovateľom toho, čo treba zlepšiť, aby sa pacient do budúcna vyhol vážnym, napríklad kardiovaskulárnym komplikáciám. „Preventívna prehliadka u všeobecného lekára dokáže zachytiť vysoký krvný tlak, prediabetes alebo vysokú hladinu cholesterolu, ktoré by mohli neskôr viesť k cievnym mozgovým príhodám alebo infarktu myokardu, ale rovnako aj niektoré onkologické ochorenia,“ vysvetľuje MUDr. Darina Haščíková, MPH.

Poisťovne sa v rámci svojich platforiem snažia poistencom pripomínať, kedy by mali absolvovať ďalšiu preventívnu prehliadku. Dostávajú sms správy alebo pripomienky prostredníctvom aplikácie, kde majú okrem iného vysvetlené, aké vyšetrenia ich čakajú. Vo všeobecnosti trvá preventívna prehliadka 30 až 40 minút. Jej súčasťou je rozhovor, kontrola váhy, výšky či zmien na pokožke. „Od 40. roku života je súčasťou vyšetrení aj EKG, základné parametre krvného obrazu ako napríklad hladina cholesterolu. Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň od tohto veku vyšetruje aj okultné krvácanie, ktorým sa dá včas odhaliť predispozícia karcinómu hrubého čreva,“ vysvetľuje MUDr. Darina Haščíková, MPH.

V posledných rokoch sú s cieľom skorého záchytu odvrátiteľných ochorení aktívne viaceré skríningové programy. Okrem vyšetrenia skrytého krvácania v stolici sa realizuje napríklad aj skríning rakoviny prsníka. Záujem o tieto vyšetrenia v posledných rokoch stúpa. Veľa žien si uvedomilo, že ich môže ohroziť rakovina krčka maternice alebo rakovina prsníka, preto chodia na prehliadky pravidelnejšie.

(red)