SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku podľa OECD najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne u nás na ne zomrie asi 25-tisíc ľudí. Dve tretiny úmrtí súvisí so srdcovým zlyhávaním. Práve miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zl